بيمه عمر با برگشت حق بيمه
تاريخ: یکشنبه دوم اسفند 1388 ساعت :10:2

زندگي زيباترين مفهوم در ذهن انسان است و عشق ورزيدن به عزيزان و كساني كه نيازمند محبت ما هستند، آنرا زيباتر مي‌كندهميشه، به همه خواسته ها ، نمي‌رسيم، اما با تلاش، به همه آنچه كه نياز داريم خواهيم رسيد. شيرين ترين لحظات زندگي، لحظات بدون ترس است.

زمان در حال گذر است، فقط لحظه‌اي درنگ كنيد و بينديشيد ...

 آيا قادر به ادامه مسير هستيد؟

 آيا درآمد شما براي هميشه نياز خانواده شما را تامين مي‌كند؟

محصولات و خدماتمان را به تناسب شرايط زندگي شما و در جهت آرامش شما و خانواده‌تان طراحي نموده‌ايم. در پناه چتر امنيت و آرامش ما، با خاطري آسوده از زندگي در كنار عزيزان لذت ببريد.

 

بيمه عمر با برگشت حق بيمه براي شما بهترين گزينه است اگر:

·         نان‌آور خانواده هستيد و بدون شما شرايط اقتصادي خانواده به خطر مي‌افتد.

·         علاقه‌منديد تمام حق بيمه‌اي را كه مي‌پردازيد به شما برگردانيم.

·         فرزندان كمتر از 18 سال داريد.

·         به سبب دريافت وام يا ساير بدهي‌ها، نگراني داريد.

·         نگران آثار منفي ناشي از تورم بر ميزان پشتوانه مالي خانواده هستيد.

·         در كنار برخورداري از پوشش فوت و پس‌اندازي به دنبال پوششهاي تكميلي ديگر هستيد.

·     بيمه عمر با برگشت حق بيمه چيست؟

عليرغم برخورداري از پوشش فوت، بسياري از مشترياني كه فقط براي پوشش فوت، بيمه عمر مي‌خرند، از اينكه در انتهاي دوره بيمه مبلغي عايدشان نمي‌شود، ناراضي هستند. براي پاسخ به اين امر و ايجاد انگيزه بيشتر براي شما، بيمه پارسيان محصول بيمه عمر با برگشت حق بيمه را طراحي كرده است.

در بيمه‌نامه عمر با برگشت حق بيمه، شما را در براي مدت 5 الي 20 سال (بنا به انتخاب شما)، بيمه عمر مي‌كنيم و شما در طول آن مدت حق بيمه‌هاي خود را مي‌پردازيد. در طول دوره بيمه، از پوشش لازم در مقابل بروز اتفاقات ناگوار برخورداريد و در صورت فوت، سرمايه بيمه پرداخت خواهد شد. در غير اين صورت، پس از پايان دوره بيمه‌تان، تمام اصل حق بيمه‌هاي سالانه خود را دريافت خواهيد كرد و به اين ترتيب هر آنچه را كه براي تامين خانواده خود به ما پرداخته‌ايد به شما بازميگردانيم.

بر اساس نوع علاقه‌مندي و شرايط مطلوب خود مي‌توانيد حق بيمه را به صورتهاي زير پرداخت كنيد.

سالانه                شش‌ماهه                       سه‌ماهه             ماهانه

·         انواع محصولات:

شركت بيمه پارسيان، دو نوع محصول بيمه عمر با برگشت حق بيمه به مشتريان ارائه مي‌كند:

1)      بيمه عمر با برگشت حق بيمه با سرمايه ثابت

در بيمه عمر با سرمايه ثابت، سرمايه‌اي كه براي تامين نياز احتمالي خانواده انتخاب مي‌كنيد، در طول مدت بيمه ثابت مي‌ماند و در صورت وقوع فوت، اين سرمايه ثابت به بازماندگان پرداخت مي‌شود و در صورت حيات تا انتهاي دوره، مجموع حق بيمه هاي پرداختي‌تان در طول مدت بيمه به شما پرداخت خواهد شد.

2)      بيمه عمر با برگشت حق بيمه با سرمايه افزايشي

بسته به نوع نگرشي كه نسبت به حيات اقتصادي خود و خانواده‌تان داريد، ممكن است علاقه‌مند باشيد، كه براي كاهش اثر منفي تورم بر ارزش سرمايه بيمه، نوع افزايشي اين بيمه را انتخاب كنند.

در بيمه عمر با برگشت حق بيمه و با سرمايه افزايشي، مي‌توانيد سرمايه بيمه‌نامه را نيز هر سال با نرخ افزايش 10%  افزايش دهيد. در اين حالت، بيمه عمر افزايشي با برگشت حق بيمه شكل مي‌گيرد.

در اين بيمه، شما بايد حق بيمه‌هاي پرداختي خود را سالانه 10% افزايش دهيد. در صورت فوت، بيمه پارسيان سرمايه افزايش يافته در آن سال را به استفاده‌كنندگان پرداخت خواهد كرد و در صورت حيات در انتهاي دوره، مجموع اصل حق بيمه‌هاي سالانه را (كه هر يك با 10 درصد افزايش نسبت به حق بيمه سال قبلشان بيشترند) به شما تحويل مي‌دهيم.

 ·         مزاياي بيمه عمر با برگشت حق بيمه:

در بيمه‌نامه عمر با برگشت حق بيمه پارسيان مجموعه خصوصيات منحصر به فرد زير براي خواسته‌هاي متنوع و متفاوت شما گردآوري شده است:

·         پرداخت سرمايه در صورت فوت بيمه‌شده به هر علت و پرداخت اصل حق بيمه هاي سالانه در صورت حيات در انتهاي دوره

·         امكان افزايش سرمايه به ميزان 10% در سال، براي خنثي كردن اثر تورم بر ارزش سرمايه بيمه

·         در بيمه عمر با برگشت حق بيمه، مي‌توانيد در كنار بهره‌مندي از پوشش فوت، از پوششهاي اضافي ديگري نيز برخوردار شويد:

1)      برخورداري از پوشش‌ اضافي فوت در اثر حادثه

به همراه بيمه عمر ساده زماني با سرمايه اصلي، مي‌توانيد از سرمايه  اضافي فوت در اثر حادثه نيز برخوردار شويد.

2)      معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت از كار افتادگي دائم

هر بيمه‌گذاري كه پرداخت حق بيمه را به عهده دارد، در صورت از كار افتادگي از پرداخت ادامه حق بيمه‌ها معاف است. اين امر به ادامه پوشش خدشه‌اي وارد نمي‌كند و ساير شرايط بيمه‌نامه‌ ادامه دارد.

·         پرداخت سرمايه به صورت مستمري

بيمه پارسيان به بازماندگان اين امكان را مي‌دهد سرمايه بيمه را  به صورت يك مستمري با مدت معين دريافت كنند.

·         معافيت مالياتي

سرمايه‌هاي پرداختي در بيمه‌هاي عمر همواره و به هر ميزان از معافيت مالياتي برخوردار است و از اين نظر تابع قانون ارث نخواهد بود.

نوشته شده توسط نسرین | موضوع: | لينک ثابت |
بیمه عمر و سرمایه گذاری
تاريخ: چهارشنبه دوم اردیبهشت 1388 ساعت :10:21

هر طلوع، نشان يك شروع تازه است و هر غروب، يادآور اميدي تازه،

 لذتي نو و قولي جديد مي باشد.
 اميدواري به آينده ، پرتو روشني‌بخش مسير پيش‌رو است...

اغلب در لحظه زندگي مي‌كنيم، اما سختيهاي زندگي براي ما تجربه‌اي

 است كه فرداي خود را امروز بسازيم. همه ما زندگي را يك بار تجربه مي‌كنيم،

پس مطمئن شويم كه آن را بدون دغدغه و با آرامش و لذت طي خواهيم كرد.

با گذر عمر، مسئوليت ما نيز در قبال خانواده افزايش مي‌يابد. ما در بيمه پارسيان،

 طرح‌ها و راه حلهاي جديدي را براي به واقعيت رساندن روياهايتان پيشنهاد

 مي كنيم و اميدواريم روشني بخش آينده زيباي شما باشيم.

در پناه چتر امنيت و آرامش ما، با خاطري آسوده از زندگي در كنار عزيزان لذت ببريد.

 

بيمه عمروسرمايه‌گذاري براي شما بهترين گزينه است اگر:

·         سرپرست خانواده هستيد و بدون شما شرايط زندگي خانواده‌تان تحت تاثير قرار مي‌گيرد.

·         فرزندان كمتر از 18 سال داريد و نيازمند سرمايه‌اي براي سامان دادن به آينده آنها هستيد.

·         به دنبال پشتوانه‌اي براي دوران بازنشستگي هستيد.

·         به دنبال محلي مناسب براي سرمايه‌گذاري پس‌اندازهاي خود هستيد.

·         بيمه‌نامه‌اي مي‌خواهيد كه همگام با ايجاد تغيير در نيازهايتان انعطاف لازم را داشته باشد.

·         به سبب دريافت وام و ساير بدهي‌ها، نگراني داريد.

·         در جستجوي بيمه‌نامه‌اي با نقدينگي بالا هستيد كه به عنوان يك دارايي

به هنگام نياز، بتوانيد از مزاياي آن بهره‌مند شويد.

·         نگران تاثير منفي تورم بر بازدهي و ارزش پس‌اندازهاي خود هستيد.

·         در كنار برخورداري از پوشش فوت و سرمايه‌گذاري نيازمند پوششهاي تكميلي ديگر هستيد.

 ·         بيمه عمروسرمايه‌گذاري چيست؟

شما بر پايه نيازهاي خود و خانواده، در ابتدا، ميزان سرمايه لازم براي

 پوشش خطر فوت را انتخاب مي‌كنيد و با توجه به تمايل و توان مالي خود،

مبالغ حق بيمه و نحوه پرداخت آن را برمي‌گزينيد. حق بيمه‌هاي پرداختي

 شما پس از كسر حق بيمه لازم براي پوشش فوت و پوششهاي اضافي،

به اندوخته سرمايه‌گذاري شما افزوده مي‌شود.

بيمه پارسيان حق بيمه‌هاي پرداختي شما را با اختصاص نرخ سود تضميني

در اندوخته‌هاي شما انباشته مي‌نمايد. اين اندوخته، طي سالهاي بعد با افزوده

 شدن حق بيمه‌ها و سود آنها، افزايش يافته و پس‌اندازي مطمئن براي رفع

نيازهاي احتمالي و برنامه‌هاي آينده شما خواهد بود.

 در صورت حيات بيمه‌گذار در پايان مدت بيمه، موجودي اندوخته سرمايه‌گذاري

و سود آن به اضافه مبالغ اضافي سود مشاركت در منافع به وي پرداخت مي‌شود.

 در صورت فوت در خلال مدت بيمه نيز، سرمايه تعيين شده به علاوه موجودي اندوخته

سرمايه‌گذاري در هر زمان به بازماندگان يا افرادي كه قبلا تعيين كرده‌ايد،

پرداخت خواهد شد.  بيمه عمروسرمايه‌گذاري با انعطاف‌ترين بيمه‌نامه براي

رفع نيازهاي بيمه‌گذاران و پاسخگويي به انتخابهاي متنوع آنان است.

شما مي‌توانيد بر اساس علاقه‌مندي و توان مالي خود يكي از روشهاي زير

 را براي پرداخت حق بيمه‌ها انتخاب كنيد:

       سالانه                  شش‌ماهه                    سه‌ماهه                         ماهانه

·         ويژگيهاي بيمه عمروسرمايه‌گذاري:

بيمه عمروسرمايه‌گذاري ويژگيهاي منحصر به فرد ديگري دارد كه به شرح آنها مي‌پردازيم.

·         انعطاف در تعيين سرمايه

شما مي‌توانيد سرمايه فوت بيمه‌نا‌مه خود را هر سال به طور منظم با نرخ رشد

10% افزايش دهيد و يا به دلخواه و مطابق ميل خود هر سال آن را تعيين كنيد.

·         الگوي پرداخت حق بيمه‌ها

بر اساس علاقه مندي خود مي‌توانيد دو روش را براي پرداخت حق بيمه‌هاي

 خود انتخاب كنيد:

1)      حق بيمه ثابت: در طول مدت بيمه مبلغ ثابتي را به عنوان حق بيمه در هر نوبت مي‌پردازيد.

2)      حق بيمه افزايشي با نرخ معين: مي‌توانيد با توجه به توانايي خود هر

 سال مبالغ حق بيمه را تا 15% افزايش دهيد.

·         انعطاف در پرداخت حق بيمه‌ها

از مهمترين ويژگيهاي بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري قابل انعطاف بودن

 آن است كه شرايط آن با توجه به توان مالي شما قابل پرداخت است.

 شما مي‌توانيد حق بيمه‌هاي خود را در طول مدت بيمه افزايش يا كاهش دهيد.

 كاهش در پرداخت حق بيمه در دفعات محدود، منوط به وجود مبلغ كافي در

 اندوخته سرمايه‌گذاري شماست.

·         برداشت از اندوخته سرمايه‌گذاري

بيمه عمرو سرمايه‌گذاري به شما اين امكان را مي‌دهد كه از اندوخته سرمايه‌گذاري

 بيمه‌نامه در طول مدت بيمه بهره‌مند شويد.

دوره برداشت

حداكثر ميزان برداشت

از ابتداي سال دوم

تا 50 درصد

از ابتداي سال هفتم

تا 90 درصد

 

·         مشاركت در منافع سرمايه‌گذاري

علاوه بر سود اعطايي به حق بيمه‌هاي شما و تشكيل اندوخته از آنها، ما در

شركت بيمه پارسيان، با توان سرمايه‌گذاري بالا و بكارگيري كارشناسان مجرب

در اين امر، شما را در حداقل 85% منافع حاصل از سرمايه‌گذاريهاي خود سهيم مي‌كنيم.

به اين ترتيب علاوه بر بهره‌مندي از اندوخته سرمايه‌گذاري

(كه خود با اختصاص سود، انباشته شده است)، حداقل 85% از درآمدهاي

اضافي شركت نيز به عنوان مشاركت در منافع در فواصل معين به

 شما پرداخت خواهد شد.

 

·         پوششهاي اضافي

در بيمه عمروسرمايه‌گذاري مي‌توانيد در كنار بهره‌مندي از پوشش

 فوت و امكان سرمايه‌گذاري، از پوششهاي اضافي ديگري مانند:

1)      تامين هزينه‌هاي بيماريهاي خاص كه در آن  بيمه‌ پارسيان شما را

 در پرداخت هزينه‌هاي سنگين اين بيماريها ياري خواهد كرد .

 2) پوشش اضافي فوت در اثر حادثه برخوردار شويد.

 

·         دريافت اطلاعات مالي شفاف

در بيمه عمروسرمايه‌گذاري پارسيان، اطلاعات شفاف و كاملي را در هر

دوره از شرايط مالي بيمه‌نامه خود شامل سرمايه بيمه، ميزان اندوخته،

حق بيمه‌ها و ساير موارد، دريافت خواهيد كرد. اين امر ابزار مناسبي براي

ارزيابي شما از صورت وضعيت بيمه‌نامه و عملكرد ما خواهد بود.

 ·         معافيت مالياتي

سرمايه پرداختي در بيمه عمروسرمايه‌گذاري به هر ميزان كه باشد از ماليات

 معاف است و در صورت فوت بيمه شده نيز مشمول ماليات بر ارث نخواهد بود.

 ·         وام

درمدت بيمه شما مي توانيد بخش اعظم سرمايه گذاري بيمه نامه خود را به

 صورت وام نيز دريافت كنيد.

 

 

نوشته شده توسط نسرین | موضوع: | لينک ثابت |
بیمه پارسیان
تاريخ: سه شنبه یکم اردیبهشت 1388 ساعت :11:39
نوشته شده توسط نسرین | موضوع: | لينک ثابت |
طالع بینی شما از روی حرف اول نامتان
تاريخ: پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت 1386 ساعت :23:43

 

الف : خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه روست. ملاحظه همه را می کند، بسیار خونگرم

است و با همه زود صمیمی می شود. در زندگی محنت بسیار می کشد در عوض، هر چه را طلب کند

زود می یابد و مریضی های بسیار سخت، کمتر سراغ او می آیند.

 

ب : با محبت، رفیق باز و گاهی بسیار مغرور است. معمولاً جیبش خالی است و چندان قدر مال دنیا

 را نمی داند. این افراد خوش قلب و مهربان هستند.

 

ج : خوش اخلاق و با محبت است. معمولاً این افراد یا سیاه چهره و قوی استخوان و یا سفید پوست

و نازک اندام می باشند و همیشه با کارهایشان، دیگران را حیران می کنند.

 

ح : خوش اخلاق و دست و دلباز است و همیشه حق را می گوید اما گاهی اوقات کینه ای می شود.

بسیار راز نگه دار است.

 

خ : روشن بین و با محبت و بسیار مقرراتی است. سعی می کند درآمدش زیاد شود، اما موفق

نمی شود. گاهی تنبلی به سراغ او می آید.

 

ت : خوش اخلاق و کم خواب است و هر گاه مرتکب گناه می شود، سریعاً توبه می کند و اگر دل

کسی را برنجاند، بسیار نگران می شود و در پی آن است تا دل او را به دست آورد.

 

ث : ثابت قدم و پر اراده است و هر کاری به او ارجاع شود، آن چنان در آن کار با ثبات و پشتکار جلو

می رود که همگان را حیرت زده می کند. خوش اخلاق و عاقل است و همیشه در تصمیم گیریهایش

 عقل بر احساس می چربد.

 

د : معتقد، متدین، بسیار با فکر، بشاش و شجاع است. نسبت به مال دنیا بی تفاوت است و در واقع،

قدر آن را اصلاً نمی داند. با این حال همیشه در حال ترقی است و پلکان موفقیت را در هر کاری دو تا

 یکی بالا می رود.

 

ر : فردی است خوش اخلاق و در کارها میانه رو. هر چند گاهی اوقات بسیار عصبانی می شود.

اگر در تمام زمینه ها، ایمان خود را حفظ کند به هر مقام و منزلتی که بخواهد می رسد.

 

ز ( ذ ) : خوش اخلاق، با محبت و خونگرم و در هر کاری بسیار مقرراتی است. با تکیه بر توانایی

خود، می تواند تجربه بزرگی از شکست ها را کسب کرده و بار دیگر به راهش ادامه دهد.

 

س : پر استعداد و با ذوق و سلیقه است و همیشه بهترین اجناس را انتخاب می کند. گاهی مغرور و

متکبر می شود. به خاطر استقامت و پشتکار در کارهایش همیشه در چشم دوستان و آشنایان،

فردی پر هیبت به چشم می آید.

 

ش : مهربان و دلسوز دیگران است و به رغم آن که بسیار خونگرم و صمیمی است، اما بشدت

عصبی است و متاسفانه زبان تلخی دارد. در واقع هر چه در زندگی اش به او ضرر برسد از

دست و زبان خود می خورد و اگر بتواند زبان خود را نگاه دارد، معمولاً از بلا محفوظ می ماند.

 

ص : حرف شنو، اما بسیار دهن بین است. هر کسی هر حرفی را با او در میان بگذارد سریع باور

می کند. به همین دلیل این افراد ( در صورت مذکر بودن ) شوهران قابلی نمی شوند، زیرا همیشه با

کوچک ترین حرف دیگران، زندگی را بر خود و خانواده شان تلخ می کنند.

 

ض : خوش اخلاق، زیرک، دانا و در عین حال گاهی کینه توز است. نگرانی خود را معمولاً

بروز نمی دهد هر چند در کل، فرد نگرانی است. در کارها بسیار دقیق است و هرگز از یاد

خدا غافل نمی شود، به همین دلیل به محض انجام هر کار زشتی، توبه می کند.

 

ط : پاک و خوش اخلاق است و دوستان زیادی دارد و معمولاً از انجام هیچ کاری برای

آنها دریغ نمی کند. طینت پاکش باعث می شود تا دیگران به سادگی جذب او شوند و از او به

عنوان یک دوست خوب یاد کنند.

 

ظ : فردی است که ظاهر و باطنش یکی است. بسیار خشک و مقرراتی است و همین امر باعث

 می شود که دیگران پشت سرش بدگویی کنند. رفیق باز است و دوست دارد به رغم مقرراتی

 بودن همیشه با دوستان خوش باشد و خوش بگذراند.

 

ع : بلند مرتبه، پر گذشت، خوش اخلاق، بخشنده، مقرراتی و گاهی بسیار خشک است. در دوستی

با دیگران پاینده و ثابت قدم و نسبت به مسائل آنان، بسیار متعصب است. معمولاً اول زندگی اش

 سختی و رنج بسیار می کشد، اما به مرور به راحتی و رفاه می رسد.

 

غ : با گذشت، مقرراتی و مهربان است. به دلایل نامعلوم معمولاً در زندگی احساس ناامیدی می کند.

بسیار فکر می کند و به گذشته و آینده خود بیش از حد لزوم می اندیشد. بسیار دانا و عالم و

عاشق زندگی با صلح و صداقت است.

 

ف : گاهی آتشی مزاج و تندخوست، اما قلبی رئوف دارد و دلش می خواهد کار دیگران را راه بیندازد.

در زندگی چند بار شکست می خورد ولی در آینده به مقام و منزلت خوبی می رسد.

 

ق : توانا، با استعداد، زیرک و داناست. برای انجام هر کاری نقشه بسیار می کشد و بسیار هم موفق

می شود. هم مهربان است و هم خوش اخلاق. این افراد قدر مال دنیا را نمی دانند.

 

ک : خوش اخلاق، زیرک، دانا، خشک و مقرراتی است. متاسفانه گاهی زبان او تلخ است و

همیشه دیگران از زبان او در عذاب هستند. با یک کلمه حرف، دیگران را از خود می رنجاند.

 

ل : خوش اخلاق است، گاهی یکدنده و لجباز می شود. بیشتر اوقات تنهایی اختیار می کند و غرور

خاصی دارد. با این که با مال دنیا ارتباطی ندارد، همیشه در مورد مسائل اطرافیان نزدیک خود

 بسیار متعصب است و سعی می کند کارهای آنها را به هر طریقی راه بیندازد.

 

م : خوش اخلاق، با محبت، خونگرم و نترس است. با این حال اطرافیان پشت سرش

بدگویی و در رو از او روشنی دارد. گاهی در کارهای خود کاهل است. زود عصبانی می شود و

سریع هم خاموش می شود.

 

ن : خوش اخلاق است و گاهی کینه توز و دمدمی مزاج. گاهی اوقات بسیار خوب است و گاهی

اوقات بد، مقرراتی و خشک می شود. همچو یک قاضی در زندگی عمل می کند و در حقوق خود

و دیگران به میزان و اعتدال برخورد می کند.

 

و : مهربان و صمیمی است که همیشه به دیگران کمک می کند اما گاهی مغرور می شود و

به همین دلیل دیگران پشت سرش بدگویی می کنند. با این حال زندگی را همیشه زیبا می بیند و

زندگی نیز به او لبخند می زند.

 

ه : گاهی جاه طلب است و به دیگران امر و نهی می کند. گاهی هم تندخو و آتشی مزاج است،

اما روی هم رفته بسیار مهربان و صمیمی است و بسیار هم خانواده دوست است.

 

ی : متفکر است و با هر کسی که درافتد بر او غالب می شود. دمدمی مزاج است، گاهی اوقات

 خوب و گاهی خشک و عصبی می شود.

 

توجه : در این روان شناسی شخصیت، به دلیل وجود نداشتن حروف ״ پ ، چ ، ژ ، گ ״ از معادل

 آنها استفاده می شود.

ژ = ز ، چ = ج ، گ = ک ، پ = ب.

 

 

نوشته شده توسط نسرین | موضوع: | لينک ثابت |
زیباترین جمله ها
تاريخ: چهارشنبه هشتم فروردین 1386 ساعت :23:2

 

سازنده‌ترين کلمه((گذشت)) است...آن را تمرين کن.
اصلی‌ترين کلمه((اعتماد)) است...به آن اعتماد کن.
پرمعنی‌ترين کلمه((ما)) است...آن را به کار بر.
دوستانه‌ترين کلمه((رفاقت)) است...از آن سو استفاده نکن.
عميق‌ترين کلمه((
عشق)) است...به آن ارج بده.
زيباترين کلمه((راستی)) است...با آن روراست باش.
بی رحم‌ترين کلمه((تنفر)) است...با آن بازی نکن.
زشت‌ترين کلمه((تمسخر)) است... دوست داری با تو چنين شود؟؟
خودخواهانه‌ترين کلمه((
من)) است...از آن حذر کن.
موقرترين کلمه((احترام)) است...برايش ارزش قايل شو.
نا پايدارترين کلمه((خشم)) است...آن را فرو بر.
آرامترين کلمه((آرامش)) است...به آن برس.
بازدارنده‌ترين کلمه((ترس)) است...با آن مقابله کن.
عاقلانه‌ترين کلمه((احتياط )) است...حواست را جمع کن.
با نشاط‌ترين کلمه ((کار)) است...به آن بپرداز.
دست و پا گير‌ترين کلمه((محدوديت)) است...اجازه نده مانع پيشرفتت شود.
پوچ‌ترين کلمه((طمع)) است...آن را بکش.
سخت‌ترين کلمه ((غير ممکن)) است...وجود ندارد.
سازنده‌ترين کلمه((صبر)) است...برای داشتنش دعا کن.
مخرب‌ترين کلمه((شتابزدگی)) است...مواظب پل‌های پشت سرت باش.
روشن‌ترين کلمه((
اميد)) است...به آن اميدوار باش.
تاريک‌ترين کلمه((نادانی)) است...آن را با نور علم روشن کن.
ضعيف‌ترين کلمه((حسرت)) است...آن را نخور.
کشنده‌ترين کلمه((اضطراب)) است...آن را ناديده بگير.
تواناترين کلمه((دانش)) است...آن را فرا گير.
صبورترين کلمه((انتظار)) است...منتظرش بمان.
محکم‌ترين کلمه ((پشتکار)) است...آن را داشته باش.
با ارزش‌ترين کلمه((بخشش)) است...سعی خود را بکن.
سمی‌ترين کلمه((شانس)) است...به اميد آن نباش.
قشنگ‌ترين کلمه((خوشرويی)) است...راز زيبايی در آن نهفته است.
لطيف‌ترين کلمه((لبخند)) است...آن را حفظ کن.
رساترين کلمه((وفاداری)) است...بدان که جمع هميشه بهتر از يک فرد بودن است.
ضروری‌ترين کلمه((تفاهم)) است...آن را ايجاد کن.
محرک‌ترين کلمه((هدفمن
دی)) است...زندگی بدون آن پوچ است.
سالم‌ترين کلمه((سلامتی)) است...به آن اهميت بده.

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط نسرین | موضوع: | لينک ثابت |
© This Template Designed By rezaexeir@yahoo.com